Reception Committee

Reception Committee

Reception Committee

 1. Shri Subhash Ghai
 2. Smt. Hema Malini
 3. Shri Madhurbhandarkar
 4. Shri Victor benarji
 5. Shri Raj dutt ji
 6. Smt. Pallavi Joshi
 7. Shri Vivek Agnihotri
 8. Smt. Manju Bora
 9. Smt. Rebecca
 10. Shri Priyadarshan
 11. Shri Ravi Kishan
 12. Smt. Malini Awasthi
 13. Shri Hans Raj Hans
 14. Artiban patel
 15. Abhishek Shah